CONSULTATA SI AVIZARE PSI

 

Firma noastra va ofera servicii de consultanta si proiectare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor PSI.

Cladirile care au nevoie de aviz si autorizare PSI sunt cuprinse in Hotararea nr. 1739/2006 actualizata si modificata prin Hotararea nr. 19/2014.

Avizele PSI pentru constructiile cuprinse in Hotararea nr. 1739/2006 sunt necesare in urmatoarele situatii:

  • Aviz solicitat prin certificate de urbanism.
  • Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de construire.
  • Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice
  • În cazul sistemelor, lucrărilor şi reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale.
  • În cazul lucrărilor noi, modificărilor şi modernizărilor instalaţiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente.

Autorizatiile PSI se solicita dupa darea in exploatare a constructiilor si asigurarea cerintelor de Securitate la incendiu.

Firma noastra se ocupa de intregul proces de avizare.  Pentru informatii ne puteti contacta la 0767.469.299