EXPERTIZE

Din echipa noasta fac parte experti tehnici atestati la cerintele esentiale A, B, C, D, E, F.

Pentru construcţii şi arhitectură

A1 – Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn;
A2 – Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală cu structură de rezistenţă din metal, lemn;
A7 – Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;
Af – Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ;
B1 – Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere;
B7 – Siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;
 – Siguranţa la foc în construcţii pentru toate domeniile (PSI);
 – Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului pentru toate domeniile;
 – Izolaţie termică, hidrofugă şi economia de energie în construcţii pentru toate domeniile;
 – Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile.

Pentru instalaţii:

 • pentru toate cerinţele A, B, C, D, E, F;
 • pentru toate domeniile de construcţii;
 • pentru specialităţile:

It – Instalaţii termice, care cuprind:

 • instalaţii de încălzire;
 • instalaţii de ventilare;
 • instalaţii de climatizare şi frig;
 • instalaţii de prevenire a incendiilor;

Is – Instalaţii sanitare, care cuprind:

 • instalaţii sanitare interioare;
 • nstalaţii exterioare de alimentare cu apă;
 • instalaţii exterioare de canalizare;
 • instalaţii de stingere a incendiilor;

Ie – Instalaţii electrice, care cuprind:

 • instalaţii electrice, inclusiv pentru curenţi slabi;
 • instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice;
 • instalaţii de automatizare şi semnalizare pentru instalaţii sanitare, termice şi de gaze;
 • instalaţii de avertizare şi de prevenire a incendiilor;
 • instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor.

Ig – Instalaţii de gaze, care cuprind:

 • instalaţii interioare de gaze naturale;
 • instalaţii exterioare de gaze naturale;
 • instalaţii de gaze lichefiate;
 • instalaţii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice;